اظهارات رهبر اکثریت سنای ایالات متحده درخصوص فواید لایحه سنا

رهبر اکثریت سنای ایالات متحده:

ما به پایان کار خود در مورد لایحه توقف هزینه های دولت بسیار نزدیک هستیم.

این لایحه سنا می تواند از تعطیلی دولت جلوگیری کند.

این لایحه حاوی کمک های بلایای طبیعی خواهد بود.

این لایحه به تامین مالی دولت در سطوح کنونی ادامه خواهد داد و در عین حال تعهد خود را نسبت به نیازهای امنیتی اوکراین حفظ خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط