اظهارات روسیه در مورد بازار نفت

روسیه:

ثبات بازار نفت نیازمند همکاری تامین‌کنندگان است و اوپک پلاس بر داده‌های عینی متکی است.

گسترش درگیری‌ها احتمالا منجر به عواقب جدی در زمینه انرژی شود.

روسیه از کشور فلسطین حمایت می‌کند.

درگیری در اسرائیل احتمالا بر لجستیک تأثیر بگذارد، اما بر تولید نفت اثری ندارد.

ولیعهد عربستان سعودی نقش بزرگی در بازار انرژی ایفا می کند، ما به همکاری ادامه خواهیم داد.

تصمیمات فعلی اوپک پلاس احتمالا ادامه خواهد یافت.

روسیه می‌تواند بازار گاز از‌دست‌رفته اتحادیه اروپا را با آسیا جایگزین کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط