اظهارات شولتز در مورد سرمایه گذاری TSMC در آلمان

آقای شولتز، صدر اعظم آلمان در مورد سرمایه گذاری شرکت TSMC در آلمان : آلمان در حال حاضر به احتمال زیاد به مکان اصلی برای تولید تراشه نیمه هادی در اروپا تبدیل شده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط