اظهارات صندوق بین‌المللی پول در مورد تورم

صندوق بین‌المللی پول:

منقبض تر شدن اخیر شرایط مالی منظم بوده است.

توصیه به بانک های مرکزی این است که برای کاهش تورم به انقباض ادامه دهند.

افزایش بازده اوراق قرضه در هفته‌های اخیر باعث اهرم‌زدایی اجباری نشده است.

گسترش بازده اوراق قرضه ایتالیا و آلمان به خوبی مهار می شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط