اظهارات فدرال رزرو درباره تورم

فدرال رزرو:

داده های CPI تا حد زیادی همانطور که انتظار می رفت منتشر شد.

داده های CPI نمی گوید که پیروزی در تورم از آن ماست.

ما متعهد هستیم که تورم خالص را کاهش دهیم.

با بازگرداندن تقاضا مطابق با عرضه، کاهش تورم به طور گسترده‌تری حاصل می‌شود.

فدرال رزرو هنوز کار بیشتری برای انجام دادن روی تورم دارد.

ایجاد تعادل مجدد در بازار کار بخشی ضروری در آنچه فدرال رزرو در تلاش است انجام دهد، می باشد.

اطلاعات بیشتری قبل از جلسه سپتامبر و قبل از پایان سال در دسترس است.

من کندی در اقتصاد را پیش بینی می کنم، اما هنوز وجود ندارد.

زود است که بگوییم آیا باید نرخ ها را افزایش دهیم یا نگه داریم.

داده های تورم در جهت درستی است.

من از افزایش نرخی که در ژوئیه صورت گرفت، حمایت می کنم.

نکته کلیدی تورم، قیمت کالاها و تورم قیمت مسکن است که ما پیش بینی می کنیم در حال کاهش است.

برای حمایت از ثابت نگه داشتن نرخ ها، می خواهیم مسیر تورم را کاملاً نزولی ببینیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط