اظهارات فدرال رزرو درمورد سیاست پولی و وضعیت تورم

ویلیامز از فدرال رزرو:

مناسب است که سیاست پولی را برای مدتی محدود نگه داریم.

شرایط مالی سخت تر شده است.

من ریسک های صعودی و نزولی ای را برای تورم می بینم.

ارزیابی من این است که نرخ بهره فدرال رزرو به محدوده هدف گذاری شده رسیده و یا نزدیک به اوج است.

تصمیمات آتی فدرال رزرو توسط داده ها هدایت خواهد شد.

من کاهش تورم به 3 درصد در سال جاری و 2.25 درصد در سال 2024 را پیش بینی می کنم.

تورم در سال 2025 به 2 درصد نزدیک خواهد شد.

سیاست پولی کاملاً محدود کننده می باشد و در منقبض ترین حالت از 25 سال گذشته است.

اگر فشارهای تورمی ادامه داشته باشد، فدرال رزرو می تواند دوباره نرخ های بهره را افزایش دهد.

تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای سال آینده را به ترتیب 1.25% و 4.25% پیش بینی می کنم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط