اظهارات فدرال رزرو در مورد اقتصاد

فدرال رزرو:

اقتصاد به طرز قابل توجهی از خود انعطاف پذیری نشان می دهد.

می توانیم قبل از کاهش نرخ، برای ارزیابی داده ها زمان بگذاریم.

اگر بازار کار به قوت خود ادامه دهد، می‌توانیم نرخ‌های سیاستی را به آرامی کاهش دهیم.

اگر بتوانیم چند ماه دیگر آمار تورم خوب را ببینیم، به ما اطمینان می دهد که در راه بازگشت به هدف 2٪ هستیم.

تاب آوری بازار مسکن تعجب آور بوده است.

در حال حاضر 2 تا 3 کاهش نرخ بهره در سال جاری مناسب به نظر می رسد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط