اظهارات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره سیاست پولی ایالات متحده

فدرال رزرو:

نرخ بهره سیاست پولی ایالات متحده ممکن است نیاز به افزایش بیشتر داشته باشد.

ما ریسک های ثبات مالی شرکت‌های غیربانکی را رصد می‌کنیم.

ما در حال نظارت بر اثرات نرخ های بالاتر برای ریسک بانکی هستیم.

اصلاحات نظارتی می تواند خطرات ثبات مالی را به همراه داشته باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط