اظهارات فدرال رزرو نیویورک درباره روند تورم

فدرال رزرو نیویورک:

نظرسنجی از مصرف کنندگان در ژوئیه انتظارات تورمی یک ساله را 3.5 درصد نشان می دهد که پایین ترین نرخ از آوریل 2021 می باشد(این رقم در ماه ژوئن 3.8٪ بود).

انتظارات تورمی 3 و 5 ساله از 3% در ژوئن به 2.9% در ژوئیه رسید.

ژوئیه انتظار می رود قیمت اجاره به کمترین میزان از ژانویه 2021 افزایش یابد.

نظرسنجی ژوئیه کاهش انتظارات تورمی را در تعدادی از دسته ها نشان می دهد.

افزایش مورد انتظار قیمت مسکن در ماه جولای 2.8% است (این رقم در ماه ژوئن 2.9% بود).

میانگین رشد درآمدهای پیش بینی شده در یک سال آینده با 0.2 درصد کاهش به 2.8 درصد رسیده که از سپتامبر 2021 بین 2.8 تا 3.0 درصد در نوسان است.

میانگین انتظارات بیکاری برای سال آینده با 1.0 درصد کاهش به 36.7 درصد رسید که کمترین میزان از آوریل 2022 است.

میانگین احتمال از دست دادن شغل در سال آینده با 1.1 درصد کاهش به 11.8 درصد رسید.

متوسط رشد درآمد خانوارهای مورد انتظار در ژوئیه 3.2% باقی ماند که کمتر از میانگین 12 ماهه است.

احتمال افزایش قیمت سهام ایالات متحده در 12 ماه با 1.8 درصد افزایش به 37.1 درصد رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط