اظهارات فدرال رزرو نیویورک در خصوص تورم

فدرال رزرو نیویورک:

این احتمال وجود دارد که اختلالات کشتیرانی دریای سرخ بر عرضه، بیشتر از آنچه تاکنون تأثیر داشته است تأثیر بگذارد.

رفتار انتظارات تورمی کمک می‌کند تا اطمینان روزافزون من را مبنی بر کاهش تورم تداوم بخشد.

بهبود قوی در سمت عرضه نقش مهمی در کاهش اخیر تورم داشته است.

عرضه و تقاضای بازار کار همسویی بهتری دارند.

هزینه های مصرف کننده به طور کلی در ماه های اخیر به حرکت قوی ادامه داده است.

رشد درآمد کل نیروی کار به نرخ نزدیک به قبل از همه گیری ویروس کرونا در حدود 5 درصد در سال کاهش یافته است که باید به تعدیل مصرف کمک کند.

رشد مخارج مصرف کننده ممکن است با بادهای مخالف ناشی از بدتر شدن ترازنامه خانوارها مواجه شود.

پیش بینی تورم 12 ماهه PCE که در طول زمان به هدف 2 درصد همگرا می شود، همچنان به عنوان چشم انداز پایه منطقی به نظر می رسد.

تورم خدمات مسکن در سال جاری باید به کندی خود ادامه دهد چرا که کاهش مشاهده شده افزایش اجاره بها به داده‌های رسمی منتقل می‌شود.

با توجه به اینکه مصرف کنندگان به طور فزاینده‌ای در برابر افزایش قیمت مقاومت می‌کنند و هزینه‌های نیروی کار کندتر رشد می‌کند، تورم خدمات خالص (به غیر از مسکن) باید به مرور زمان کاهش یابد.

روند کاهش تورم، همانطور که توسط شاخص بهای مصرف کننده و شاخص قیمت مصرف کننده در هفته گذشته مشخص شد، ناهموار بوده و ممکن است ادامه یابد.

من قصد دارم بر داده های دریافتی که به نشانه هایی که بر روند کاهش تورم اشاره دارد دارد، از نزدیک نظارت کنم.

من معتقدم که سیاست پولی فعلی ما محدود کننده است.

من کاهش احتمالی نرخ بهره را به‌عنوان سیاست تعدیل‌کننده می‌بینم.

به نظر می رسد ریسک تورم بالا و مداوم کاهش یافته است، اما از بین نرفته است.

در برخی مواقع، همانطور که اطمینان بیشتری به دست می آوریم که کاهش تورم ادامه دارد و پایدار است، تغییر چشم انداز، تغییر در نرخ سیاست را تضمین می کند.

سیاست پولی محدود و تحولات عرضه مطلوب ما را در موقعیت خوبی برای دستیابی به هر دو هدف FOMC قرار داده است.

ما باید با دقت به حرکت خود ادامه دهیم و درجاتی از محدودیت های سیاستی مورد نیاز برای بازگرداندن پایدار ثبات قیمت ها را حفظ کنیم و در عین حال اقتصاد را در مسیر خوبی نگه داریم.

من مایلم قبل از شروع کاهش نرخ سیاست، اطمینان بیشتری داشته باشم که تورم به سمت 2 درصد حرکت می کند.

من معتقدم که ریسک ها برای دستیابی به اهداف اشتغال و تورم به سمت تعادل بهتر حرکت می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط