اظهارات لین در مورد نرخ بهره

لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا:

داده‌های کمی بیشتر به ما کمک می‌کند تا اطمینان پیدا کنیم.

ما آوریل و ژوئن را برای کاهش نرخ بهره، بیش از حد تجزیه و تحلیل نمی‌کنیم.

تا ژوئن اطلاعات بیشتری خواهیم داشت.

ما باید از ارائه رهنمودهای تاریخی خودداری کنیم.

ما باید تصمیم به تصمیم پیش برویم.

نباید فراتر از یکی دو جلسه بعدی نگاه کنیم.

ما فکر می کنیم که دستمزدها در جهت صحیح حرکت می کنند.

ما به پیشرفت در کاهش تورم ادامه داده ایم.

سوالات باز در مورد تورم وجود دارد.

ما باید تورم خدمات را تماشا کنیم.

ما باید شاهد بهبود اقتصاد اروپا باشیم.

باید «صبور باشیم» تا کاهش نرخ بهره را درست انجام دهیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط