اظهارات مدیرعامل گلدمن ساکس در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا

مدیرعامل گلدمن ساکس: چشم انداز اقتصادی هنوز نامشخص است.

شانس فرود نرم به طور معناداری افزایش یافته است.

فدرال رزرو هنوز باید روی تورم کار کند.

چشم انداز اقتصادی هنوز نامشخص است

تورم در مقایسه با دیدگاه های خوش بینانه احتمالاً چسبنده تر است

تورم ممکن است هنوز کمی چسبنده باشد.

در فصل سوم سال جاری در بخش املاک تجاری دچار اختلال خواهیم شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط