اظهارات مدیرعامل JP MORGAN درباره افزایش نرخ

دیمون مدیر عامل JP MORGAN: فکر می کنم شانس بالاتری نسبت به سایرین برای افزایش نرخ وجود دارد.

هنوز فکر می کنم احتمال فرود نرم وجود دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط