اظهارات مدیر عامل شرکت خدمات مالی Carlyle در مورد فدرال رزرو

مدیر عامل شرکت خدمات مالی آمریکایی Carlyle در مورد فدرال رزرو:

کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) نرخ بهره را یک بار دیگر در سال جاری افزایش خواهد داد.

رسیدن به هدف تورم 2 درصد دشوار است.

اقتصاد ایالات متحده چشم انداز خوبی برای عدم سقوط در رکود دارد.

اقتصاد چین از رکود اجتناب خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط