اظهارات موسسه بانک آمریکا در مورد نرخ بهره فدرال رزرو

موسسه بانک آمریکا (BOFA) در مورد فدرال رزرو: سناریو پایه ما همچنان یک مرتبه دیگر افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر و سپس کاهش 0.75 درصدی آن از ژوئن سال 2024 است.

سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو در جکسون هول تا حدودی متعادل بود، با ترکیبی از سخنان hawkish و dovish.

بازارها نظرات را کمی هاوکیش (طرفدار افزایش نرخ بهره) تلقی کردند و به درخواست ما برای افزایش 0.25 درصدی در نوامبر و کاهش 0.75 درصدی در سال ۲۰۲۴ نزدیک‌تر شدند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط