اظهارات موسسه گلدمن ساکس در خصوص افزایش نرخ بهره

موسسه گلدمن ساکس: بانک مرکزی کانادا یک افزایش 0.25 درصدی دیگر نرخ بهره را در اکتبر ارائه خواهد کرد.

این موسسه افزوده که چرخه سیاست پولی انقباض BOC هنوز به پایان نرسیده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط