اظهارات موسسه گلدمن ساکس در مورد داده های تورمی بالاتر از حد انتظار امریکا

موسسه گلدمن ساکس در مورد داده های تورمی بالاتر از حد انتظار امریکا:

بازار باید به طور جدی احتمال افزایش تورم برای مدت طولانی را در حداقل تا تابستان و احتمالا تا پایان سال در نظر بگیرد.

اعداد تورمی منتشر شده برای ماه مارس، اعتماد فدرال رزرو را تحت الشعاع قرار نداد، اما بر آن سایه افکند.

موسسه بانک آمریکا به درخواست کاهش نرخ بهره در ژوئن پایبند است، اما هشدار می دهد:

ما فکر می کنیم که اثرات نامطلوب پایه بر تورم در نیمه دوم سال جاری به این معنی است که فدرال رزرو می تواند شروع هر چرخه تسهیل را تا دسامبر سال جاری یا مارس سال آینده به تعویق بیندازد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط