اظهارات موسسه ING در مورد نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا

موسسه ING در مورد نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا: ما فکر نمی‌کنیم که بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه به افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر متعهد شود که این ممکن است به‌عنوان یک سورپرایز نسبتاً غیرعادی تلقی شود که می‌تواند بر جفت ارز EURUSD تاثیر بگذارد.

افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در روز پنجشنبه یک معامله تمام شده است و قسمت مهمتر این است که بانک مرکزی اروپا به عنوان گام های بعدی خود چه راهنمایی هایی را ارائه خواهد داد.

با توجه به اظهارات غیرمنتظره‌ای از سوی برخی از اعضای hawkish آن، تعهد مجدد به افزایش‌های آینده (به مانند جلسات گذشته) بعید به نظر می‌رسد.

روی آوردن به وابستگی بیشتر به داده‌ها برای جلسه پیش رو کمی غیرعادی تلقی می‌شود و می‌تواند باعث شود که بازارها انتظارات برای افزایش نرخ را کاهش دهند.

در حال حاضر، بازارها شاهد کاهش نرخ‌های بانک مرکزی اروپا تا حدود 0.75% در طول سال 2024 هستند.

یکی از راه‌های نشان دادن عزم راسخ، احیای صحبت‌ها درباره انقباضات کمی است.
لزوماً نباید در کنفرانس مطبوعاتی نکاتی از انقباضات کمی ارائه شود، اما اگر واکنش بازار بیش از حد غیرعادی تلقی شود، این موضوع می تواند در اظهارنظرهای فعال پس از جلسه توسط مقامات مورد بررسی قرار گیرد.

هم فدرال رزرو و هم بانک مرکزی اروپا نمی خواهند در این هفته هیچ شانسی به افزایش تورم بدهند.
هر دوی آنها هنوز از دادن سیگنال واضح به بازارها در زمینه توقف محتاط خواهند بود.

آخرین تعدیل نزولی در جفت ارز EUR/USD نشان دهنده شکاف بیشتر در زمینه نرخ بهره است و هنوز هم فضایی برای اصلاح متوسط EUR/USD در این هفته باقی مانده است و ما فکر می‌کنیم که پیام‌های ترکیبی بانک های مرکزی به احتمال زیاد فشار بیشتری بر جفت ارز وارد می‌کند تا اینکه باعث افزایش جدید شود.

همانطور که در آخرین پیش‌نمایش فدرال رزرو مورد بحث قرار گرفت، FOMC ممکن است علیرغم شواهد تازه مبنی بر کاهش تورم، لفظ خود را تغییر ندهد و ما انتظار داریم که آقاب پاول (رئیس فدرال رزرو) راه را برای انقباض بیشتر باز بگذارد.

در حالت تعادل، در صورتی که نتایج فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نسبتاً مشابه باشند، بازارها به سختی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پس از ماه ژوئیه را قیمت گذاری می کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط