اظهارات موسسه UBS در مورد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در آینده

موسسه UBS در مورد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در آینده:

بر اساس یک مبنای مشابه، اروپا تورمی مشابه با ایالات متحده یا بریتانیا می باشد و تفاوت زیادی با آنها ندارد و بانک مرکزی اروپا به دلیل سرعت تصمیم گیری خود شناخته شده نیست.

این که به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا اولین کسی است که نرخ‌ها را کاهش می‌دهد، ممکن است به دلیل روایت رشد کُند در اتحادیه اروپا باشد، نه ماهیت داده‌های اقتصادی و قسمت مهم داستان اینجاست که «روایت» رشد اتحادیه اروپا نیز ماه‌هاست که مطرح شده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط