اظهارات مولر از بانک مرکزی اروپا

مولر از بانک مرکزی اروپا:

مایلم تا قبل از کاهش نرخ بهره، داده‌های دستمزد سه‌ماهه اول را ببینم.

سرعت رشد دستمزدها هنوز بالاتر از آن چیزی است که ما دوست داریم ببینیم.

این اشتباه است که خیلی زود اقدام کنیم و سپس اقدامات خود را اصلاح نماییم.

بانک مرکزی اروپا باید نسبت به اولین کاهش نرخ بهره صبور باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط