اظهارات وزیر نفت روسیه در خصوص تولید نفت

وزیر نفت روسیه:

شرکت ها خودشان تصمیم می گیرند که تولید نفت را در ماه اوت کاهش دهند یا نه، اما وظیفه روسیه کاهش عرضه به بازارهای جهانی است.

روسیه پیش بینی تولید نفت خود را برای سال 2023 در حد 515 میلیون تن حفظ کرده است.

وضعیت قیمت سوخت در روسیه باثبات است.

تمرکز روسیه بر کاهش صادرات نفت در ماه آگوست است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط