اظهارات ویلروی در مورد تورم اروپا

ویلروی از بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا تورم را تا سال 2025 به 2 درصد خواهد رساند.

تورم کلی در فرانسه از اوج خود گذشته است.

بانک مرکزی فرانسه رشد تولید ناخالص داخلی فصل سوم را بین 0.1 تا 0.2 درصد پیش بینی می کند.

به نقل از منابع؛ پیش‌بینی جدید تورمی بانک مرکزی اروپا برای سال 2024 بالاتر از 3 درصد است، این رقم در ماه ژوئن 3 درصد بود، که این امر افزایش نرخ بهره را تأیید می‌کند.

بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی 2023 و 2024 را نیز کاهش می‌دهد تا به طور کلی با انتظارات بازار مطابقت داشته باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط