اظهارات پیل از بانک مرکزی انگلیس

پیل از بانک مرکزی انگلیس:

انتظار دارم تولید ناخالص داخلی در سال آینده کمی بهتر باشد.

کاهش تورم بریتانیا خبر خوبی برای اقتصاد است.

کمیته MPC بر تورم زمینه ای تمرکز دارد.

ما باید مراقب کاهش موقت تورم به 2٪ باشیم.

نیاز به سیاست های محدودکننده به این معنا نیست که نرخ ها باید به طور نامحدود در سطح فعلی باقی بمانند.

وجود آرای متفاوت در کمیته MPC نشانه یک بحث سالم است.

ما باید به جهش قیمت انرژی واکنش نشان دهیم.

من معتقدم مدتی طول خواهد کشید تا کاهش نرخ بهره اجرایی شود، زیرا اولویت من این است که اطمینان حاصل کنم که تورم در مسیر نزولی قرار دارد.

ارائه راهنمایی در مورد نرخ ها مشروط به کاهش CPI است.

نرخ های محدود کننده تا زمانی که تورم تحت فشار نزولی قرار نگیرد مورد نیاز است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط