اعمال تحریم های بیشتر در زمینه سقف قیمت نفت روسیه در جمعه آینده

وزارت خزانه داری آمریکا می گوید تحریم های بیشتری در زمینه سقف قیمت نفت روسیه را در جمعه آینده اعمال خواهد شد.

ایالات متحده بیش از 500 نفر، نهادها را در روسیه هدف قرار می دهد.

ایالات متحده تولید و صادرات انرژی آتی روسیه را هدف قرار می دهد، پروژه LNG ARCTIC-2 را بیشتر هدف قرار می دهد.

ایالات متحده تحریم هایی را علیه نهادهای مستقر در چین، ترکیه، امارات متحده عربی، به دلیل فرار از تحریم ها اعمال می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط