افت بیشتر شاخص ZEW آلمان حاکی از افزایش نگرانی ها و افت اقتصاد آلمان در آینده است

افت بیشتر شاخص ZEW آلمان حاکی از افزایش نگرانی ها و افت اقتصاد آلمان در آینده است.

کارشناسان ZEW : نگرانی عمده کنونی در مورد عرضه انرژی در آلمان، افزایش نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی اروپا و محدودیت‌های بیشتر مرتبط با همه‌گیری در چین است.

کارشناسان وضعیت اقتصادی فعلی را به طور قابل توجهی منفی تر از ماه قبل ارزیابی می کنند و پیش بینی نامطلوب خود را برای شش ماه آینده بیشتر کاهش داده‌اند.

انتظارات برای بخش‌های انرژی و صادرات محور اقتصاد به شدت کاهش یافته و مصرف بخش خصوصی نیز به طور قابل توجهی ضعیف تر ارزیابی می شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط