افزایش احتمال رکود اقتصادی در آمریکا

موسسه گلدمن ساکس، درباره اقتصاد آمریکا در آینده: افزایش احتمال رکود اقتصادی در ماه‌های آینده را می بیند.

داده های خوب اقتصادی ضعیف تر شده است، این بدان معنا نیست که ما به این زودی وارد رکود می شویم، اما در شرایطی هستیم که فکر می کنم همه چیز به آسانی 18 ماه پیش نیست.

وی افزود که پیش‌بینی اقتصاد ایالات متحده طی 12 تا 18 ماه آینده «سخت‌تر» خواهد بود زیرا مسائل سیاسی در طول سالی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وجود دارد، ممکن است بر دورنما تأثیر بگذارد:

“اگر ما توافق بودجه نداشته باشیم و دولت تعطیل شود، عواقب زیادی وجود دارد که تعیین کمیت آنها بسیار سخت است.”

پس از بن بست سقف بدهی در اوایل سال جاری، ایالات متحده این ریسک را دارد که “دوباره تا حدودی ناکارآمد” به نظر برسد و این امر می تواند به دلایلی که به اقتصاد مربوط نیست بر دلار فشار وارد کند (به شکل فشار بر خزانه داری).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط