افزایش بهای بنزین در آمریکا

همچنان بهای بنزین در آمریکا رو به افزایش است.
دیزل در ساحل غربی نزدیک به 7 دلار رسیده.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط