افزایش بهای مس در بورس فلزات لندن

افزایش بهای مس در بورس فلزات لندن

نزدیک 10,000 دلار رسید افزایش تقاضا کاهش عرضه و موجودی انبار و تورم به همراه کاهش شاخص دلار و بهبود چشم انداز اقتصادی عمده دلایل رشد قیمت بودند .

📊 نمودار ۱ماهه

آخرین مطالب

مطالب مرتبط