افزایش تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری

آقای MULLER از شرکت چندملیتی ویتول : تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری حدود 2 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد.

پیش‌بینی می‌کنم که آسیا محرک تقاضای نفت در نیمه دوم سال باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط