افزایش تولید نفت اوپک بواسطه افزایش تولید ایران

تولید نفت اوپک در ماه آگست 220 هزار بشکه در روز (نسبت به جولای) افزایش یافت و به 27.56 میلیون بشکه در روز رسید که دلیل آن افزایش تولید ایران است.

تولید نفت خام ایران به 3.1 میلیون بشکه در روز رسید 200 بشکه در روز افزایش یافته و بالاترین میزان از سال 2018 است که این افزایش تاثیره تقریباً نیمی از کاهش تولید عربستان سعودی را از بین می برد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط