افزایش تولید نفت اوپک پلاس

نواک، معاون نخست وزیر روسیه: افزایش تولید نفت اوپک پلاس در سپتامبر به ژوئیه و آگوست منتقل شد.

این برای پوشش تقاضای رو به رشد نفت انجام شد.

تقاضای نفت در تابستان در حال افزایش است.

این تصمیم به ایجاد تعادل در بازار جهانی نفت اجازه می دهد.

تداوم همکاری در اوپک پلاس بسیار مهم است.

توافق اوپک پلاس تا پایان سال جاری معتبر است.

تصمیم اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفت روسیه یک تصمیم سیاسی است

ما انتظار داریم امسال 3.5 تا 4 میلیون بشکه تقاضای جهانی نفت افزایش یابد.

 

آخرین مطالب

مطالب مرتبط