افزایش درآمد صادرات نفت اوپک در سال 2022

با اعلام گزارش ها درآمد صادرات نفت اوپک به بالاترین میزان از سال 2014 در سال گذشته رسید.

درآمد صادرات نفت اوپک در سال 2022 به 873.6 میلیارد دلار افزایش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط