افزایش درخواست‌ها برای مزایای بیکاری در ایالات متحده

درخواست‌ها برای مزایای بیکاری در ایالات متحده برای اولین بار در سه هفته گذشته افزایش یافت و این نشان می‌دهد که کارفرمایان در رها کردن افراد، کمی نرم‌تر شده اند.

علیرغم این افزایش، این گزارش بازار کاری را نشان می‌دهد که پس از یک سال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان قدرتمند است.

نرخ بیکاری از نظر تاریخی پایین می باشد و برای هر آمریکایی که خواهان یک شغل است تقریبا دو فرصت شغلی وجود دارد و ایجاد شغل نیز همچنان قوی است.

با این حال، اقتصاددانان انتظار دارند که ادعاهای بیکاری در نهایت منعکس کننده اعلامیه های اخراج کارکنان در سراسر بخش های فناوری، مالی و رسانه باشد.

هنوز مشخص نیست که بحران بانکی چگونه می‌تواند بر پرونده‌های بیکاری تأثیر بگذارد، اما اقتصاد احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده نشانه‌هایی از فشار را نشان خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط