افزایش سفرهای هوایی به ایالات متحده طی هفته گذشته

طی هفته گذشته به طور متوسط در روز، 2.6 میلیون مسافر در خطوط هوایی ایالات متحده وجود داشته که بیشترین میزان از جولای 2019 است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط