افزایش شاخص انتظارات تورمی بلندمدت ناحیه یورو بازار

شاخص انتظارات تورمی بلندمدت ناحیه یورو بازار به بالاترین سطح 9 ماهه ، 2.4708 درصد افزایش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط