افزایش عرضه پول ایالات متحده

عرضه پول ایالات متحده پس از 9 ماه کاهش متوالی برای دومین ماه متوالی (در ماه ژوئن) افزایش یافت.

هنوز 3.6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما شاید این نشان دهنده تغییر در روند باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط