افزایش قیمت گاز طبیعی اروپا در روز گذشته

قیمت گاز طبیعی اروپا در روز گذشته با افزایش ریسک اعتصاب در صنعت LNG استرالیا بیش از 10% افزایش یافت.

این پس از آن است که اتحادیه ها کارگری اخطاریه اعتصاب خود را به شورون (یکی از بزرگترین کارخانه های کشور استرالیا) ارسال کردند.

عملیات اعتصاب قرار است از 7 سپتامبر آغاز شود، و اتحادیه کارگری گفته است تا زمانی که توافق نهایی شود، اقدامات هر هفته تشدید خواهد شد.

ابلاغ اخطاریه تضمینی برای اعتصاب نیست و هر دو طرف قرار است مذاکرات را از هم اکنون تا 7 سپتامبر ادامه دهند.

با این حال، به وضوح، ریسک اختلال در هر دو تاسیسات، که دارای ظرفیت ترکیبی 24.5 میلیون تن در سال (حدود 6 درصد عرضه جهانی LNG) هستند، در حال افزایش است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط