افزایش میانگین سه ماهه رشد حقوق و دستمزد بخش خصوصی

وال استریت ژورنال: اصلاحات نشان می‌دهد که میانگین سه ماهه رشد حقوق و دستمزد بخش خصوصی در پایان سال 2023 به میزان 176000 بوده که از برآورد اولیه 115000 افزایش یافته است.

میانگین سه ماهه رشد حقوق و دستمزد بخش خصوصی حتی به 249000 در ژانویه 2024 افزایش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط