افزایش نرخ بهره وام 48 ماهه خودروی جدید در ایالات متحده

متوسط نرخ بهره وام 48 ماهه خودروی جدید در ایالات متحده به 7.59 درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال 2007 می باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط