افزایش نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا

بلومبرگ؛ نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا از 3.75 درصد در ماه سپتامبر به 4 درصد افزایش می یابد.

اقتصاددانان از نشانه‌های اخیر مبنی بر کاهش فشار تورم متاثر نشده‌اند و همچنان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا در ماه آینده یک افزایش نهایی برای نرخ بهره را ارائه خواهد کرد.

در عین حال، پاسخ دهندگان بر این باورند که مقامات کاهش هزینه های استقراض را در ماه مارس، یک ماه زودتر از آنچه قبلاً تصور می کردند، آغاز خواهند کرد.

نرخ بهره سپرده فعلی بانک مرکزی اروپا 3.75% و نرخ بهره کل فعلی این بانک مرکزی 4.25% می باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط