افزایش نهایی نرخ بهره فدرال رزرو به تعویق افتاد

موسسه بانک امریکا (BOFA): پیش بینی می کنیم که افزایش نهایی نرخ بهره فدرال رزرو به جای ماه سپتامبر در نشست ماه نوامبر اتفاق خواهد افتاد.

این موسسه استدلال کرده که علیرغم جهش غیرمنتظره در داده های PPI امریکا، فدرال رزرو نرخ ها را به احتمال زیاد در نشست سیاست پولی بعدی خود یعنی در 20 سپتامبر افزایش نخواهد داد و این افزایش نهایی را به نشست 1 نوامبر منتقل خواهند کرد.

این انتظار شش هفته ای، به فدرال رزرو زمان بیشتری برای ارزیابی مسیر اقتصاد می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط