افزایش هزینه تولید با واگرایی تورم

مدیر عامل صندوق بین المللی پول: من انتظار دارم در سیاست های پولی جهانی واگرایی وجود داشته باشد.

واگرایی تورم زا است و هزینه های تولید را افزایش می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط