افزایش واردات محصولات انرژی و کشاورزی چین

وزارت بازرگانی چین (MOFCOM) : چین واردات محصولات انرژی و کشاورزی را افزایش خواهد داد.

در مورد گزارش درباره درخواست آمریکا از کره جنوبی برای پر نکردن کمبودهای عرضه تراشه در چین: چین قاطعانه با چنین حرکتی از سوی ایالات متحده مخالف است.

چین از ایالات متحده می خواهد که به فعالیت های سرمایه گذاری معمولی شرکت ها احترام بگذارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط