افزایش چشم انداز قیمت در سال مالی 2023 توسط بانک مرکزی ژاپن

به نقل از KYODO، بانک مرکزی ژاپن چشم انداز قیمت در سال مالی 2023 را تا نزدیک 3% افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی ژاپن در نظر دارد هدف CPI خالص سال مالی 2023 الی 2024 را از 2.5 درصد پیش‌بینی شده در جولای به نزدیک 3 درصد برساند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط