افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

به نقل از منابع Eurosystem گفته می‌شود اکثر سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا آماده هستند تا از حداقل دو بار افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در سال جاری حمایت کنند.

همچنین برخی گزینه سه مرتبه افزایش را در تلاش برای بازگشت به حالت خنثی باز می‌گذارند.

حتی در حالی که مقاماتی مانند آقای نات وجود دارند که ایده افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره را کم اهمیت جلوه می دهند، ولی چنین احتمالی در میان اعضای شورای حاکم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط