افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در ماه ژوئیه و 0.50 درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر سناریو پایه ما هستند

کازاکس از بانک مرکزی اروپا: افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در ماه ژوئیه و 0.50 درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر سناریو پایه ما هستند.

ممکن است افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره در ماه ژوئیه را در نظر بگیریم. ما می توانیم نرخ ها را خیلی سریع افزایش دهیم. افزایش تهاجمی نرخ بهره ممکن است معقول باشد. ریسک رکود اقتصادی قابل توجه است.

اعضای جنگ‌طلب تلاش می‌کنند تا نرخ بهره را در نشست ژوئیه به میزان 0.5% افزایش دهند، اما به نظر نمی‌رسد که بتوانند آن را بدست آورند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط