افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره برای ماه سپتامبر بسیار محتمل است

آقای سیمکاس از بانک مرکزی اروپا: افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره برای ماه سپتامبر بسیار محتمل است.

بانک مرکزی اروپا باید قاطعانه به سمت عادی سازی سیاست حرکت کند.

ابزار ضد واگرایی مالی بانک مرکزی اروپا باید به عنوان یک بازدارنده عمل کند. در صورت بدتر شدن آمار تورم، افزایش نرخ 0.5 درصدی در ماه جولای باید یک گزینه باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط