افزایش 5 درصدی نرخ ها توسط فدرال رزرو در 14 ماه گذشته

فدرال رزرو در 14 ماه گذشته نرخ ها را به میزان 5% افزایش داده است که سریع ترین چرخه افزایش نرخ از اوایل دهه 1980 است.

این افزایش نرخ ها، نرخ موثر وجوه بانک های فدرال رزرو را به رقمی بالاتر از نرخ تورم در ایالات متحده (4.99٪) رسانده، که این امر از سال 2010 به بعد بسیار نادر بوده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط