افزایش S&P500 توسط موسسه دویچه بانک

موسسه دویچه بانک می گوید S&P500 به 3650 می رسد، سپس تا پایان امسال به 4800 افزایش می یابد .
این یک کاهش متوسط برای دوران رکود است
این موسسه می گوید اگر بازار کار بتواند مقاومت کند و به رشد ضربه‌ای وارد نشود، در پایان سال شاهد صعود به 4700 / 4800 خواهیم بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط