اقتصاد ایالات متحده هنوز کمی درگیر مشکلات همه‌گیری کرونا است

آقای بارکین از فدرال رزرو: اقتصاد ایالات متحده هنوز کمی درگیر مشکلات همه‌گیری کرونا است.

برخی از کسب و کارها همچنان می گویند که باید قیمت ها را افزایش دهند.

بازار کار بسیار محدود است.

تقاضا به طور قطع در حال خنک شدن است، تا حدی به این دلیل که در طول همه گیری بیش از حد تحریک شده بود.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو همانطور که به انقباض اعتبار به دلیل ورشکستگی بانک ها کمک می کند، همچنین به کاهش تقاضا نیز کمک می کند.

داده‌های مربوط به بهره‌وری مسیر اشتباهی را طی می‌کنند، اما در مورد تأثیرات کووید بر استخدام و نیروی کار اطلاعات ناشناخته زیادی وجود دارد.

فدرال رزرو برای تعیین اینکه کاهش تقاضا چگونه تورم را کاهش می دهد، در حال آزمایش و یادگیری است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط